Home>Subject>

Religion and Spirituality

>

Japanese

Religion and Spirituality, Japanese

1 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi
Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889