Tsukioka Yoshitoshi, World Culture

3 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - A Noh Actor as the Warrior Kamasaka Chohan on a Night with a Misty Moon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
A Noh Actor as the Warrior Kamasaka Chohan on a Night with a Misty Moon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi
Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi - Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876

Tsukioka Yoshitoshi
Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876