COVID-19 UPDATE  |  Art on Demand orders are processing and shipping normally  |  MORE INFO

Tsukioka Yoshitoshi, Samurai

3 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - The Giant Twelfth-Century Warrior-Priest Benkei Attacking Young Yoshitsune for His Sword on the Gojo Bridge, 1881

Tsukioka Yoshitoshi
The Giant Twelfth-Century Warrior-Priest Benkei Attacking Young Yoshitsune for His Sword on the Gojo Bridge, 1881

Tsukioka Yoshitoshi - Moon over Shizu Peak: Warlord Hideyoshi Sounding his Conchshell, 1888

Tsukioka Yoshitoshi
Moon over Shizu Peak: Warlord Hideyoshi Sounding his Conchshell, 1888

Tsukioka Yoshitoshi - Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876

Tsukioka Yoshitoshi
Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876