Tsukioka Yoshitoshi, Samurai

2 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876

Tsukioka Yoshitoshi
Mist, Ichikawa Sandaji as Hoshikage Tsuchiemon, 1876

Tsukioka Yoshitoshi - Moon over Shizu Peak: Warlord Hideyoshi Sounding his Conchshell, 1888

Tsukioka Yoshitoshi
Moon over Shizu Peak: Warlord Hideyoshi Sounding his Conchshell, 1888