Tsukioka Yoshitoshi, Figures

25 Items Found | Page 2 of 2

Tsukioka Yoshitoshi - The Sixteenth-Century General Kobayakawa Takakage Fearlessly Debating with the Goblin-Priest on Mount Hiko, 1892

Tsukioka Yoshitoshi
The Sixteenth-Century General Kobayakawa Takakage Fearlessly Debating with the Goblin-Priest on Mount Hiko, 1892